CO2-calculator voor de kunsten

Welkom bij de CO2-calculator voor de kunstensector. Met dit instrument kan je een goede inschatting maken van de CO2-uitstoot van je organisatie en activiteiten. Bij deze calculator worden niet alle mogelijke aspecten van de werking opgenomen, omdat dit zou leiden tot een zeer complexe calculator die erg tijdrovend is om in te vullen. Wel zijn de onderdelen van de werking opgenomen die zorgen voor het grootste deel van de CO2-uitstoot: energie- en waterverbruik, afval en papier en mobiliteit. Daarbij is de keuze vrij om al of niet ook de mobiliteit van de bezoekers op te nemen bij deze meting.

Start met het aanmaken van je eigen account via ‘registeren’. Enkel dan worden de gegevens bewaard. Eenmaal geregistreerd en ingelogd kan je per gebouw een nieuwe berekening maken. Niet alle gegevens hoeven meteen worden ingebracht, je kan de gegevens aanvullen naarmate ze beschikbaar zijn.

Het is mogelijk met dit instrument jaarlijks een nieuwe meting te doen, waardoor het mogelijk is evoluties te monitoren. Je kan ook de calculator ook gebruiken om de mogelijke effecten van acties in te schatten.

Bij elke pagina worden nog enkele bijkomende suggesties meegegeven rond het invullen van de calculator.

Vragen en opmerkingen kunnen gestuurd worden naar info@jongesla.be.

De calculator werd ontwikkeld met steun van de Vlaamse Overheid en Green Track.

Ik wil me registreren zodat ik steeds kan terugkeren en mijn gegevens kan opvragen en aanvullen.

Registreren

Ik heb al een account en wil inloggen om mijn gegevens verder aan te vullen.

Login
Vul uw Jonge Sla-gebruikersnaam in.
Geef het wachtwoord dat bij uw gebruikersnaam hoort.

Ik heb geen account en wil gewoon spelen met de tool.

Demo